0 1 2
Hizmetlerimiz / Services

Hizmetlerimiz / Services

Değerli Akademisyenlerimiz, 

Sizlerin uluslararsı alanlarda akademik yayın yapma süreçlerinize katkıda bulunmak amacıyla oluşturduğumuz merkezimizin sizlere sunacağı hizmetler aşağıdaki gibidir; 

- İngilizce yazılmış bir makalenin akademik yazım kurallarına uygunuluğunun denetlenmesi
- İngilizce yazılmış bir makalemin dilbilgisi ve terminolojik açıdan uygunluğunun kontrol edilmesi
- Türkçe yazılmış bir makalenin İngilizce'ye çevrilmesi